دسته ها :

چگونه سواد خواندن را توسعه دهیم

چگونه سواد خواندن را توسعه دهیم

موضوع «خواندن» به عنوان یک ضرورت ونیاز بنیادی برای یادگیری وتوجه به زبان آموزی وجایگاه زبان مادری یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزان آموزشی در ایران است. کودکان ، سواد خواندن را از طریق مجموعه ای از فعالیت ها وتجربه ها فرا می گیرند

 

 


بیشتر...خانه مهارت های زندگی کتاب خوانی راهی برای شناخت الگوها

خانه مهارت های زندگی کتاب خوانی راهی برای شناخت الگوها

خواندن کتاب و داستان های مختلف باعث شکل گیری ارزش های گوناگونی در ذهن کودک می شود.حساسیت او را رشد می دهد.احترام به دیگران را در اوبر می انگیزد. در اثر مطالعه , سوالاتی برایش مطرح می شود و  می تواند مسائل مختلف را با هم مقایسه کند و مجموع این نکات باعث می شود او فردی خلاق بار بیاید


بیشتر...

شکل دادن به زندگی از درون تا بیرون

شکل دادن به زندگی از درون تا بیرون

توانایی همدلی یعنی قابلیت شناخت احساسات دیگران؛ توانایی همدلی یعنی اینکهفرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد ، درک کند. همدلی به فرد کمک می کند تا انسان های دیگر وقتی که با ما متفاوت هستند را بپذیریم و به آن ها احترام بگذاریم.


بیشتر...