دعوت نامه

دعوت نامه جشن بازگشایی

به این وسیله از شما اولیای عزیز دعوت می شود تا در جشن بازگشایی دختران عزیزمان که در روز یکشنبه ۹۸/۰۶/۳۱ ساعت ۹ الی 11 در دبستان حضرت رقیه (س) برگزار می شود شرکت فرمایید.