توزیع کتب زبان انگلیسی

توزیع کتب زبان انگلیسی در بین دانش آموزان پایه های پیش تا سوم دبستان

روز یکشنبه مورخ ۹۸/۷/۷ کتاب های زبان انگلیسی به همراه سی دی و فلش کارت های مربوطه در بین دانش آموزان توزیع گردید.

قابل ذکر است کتاب های پیش دبستان و پایه ی اول در مدرسه نگهداری و روز های چهارشنبه جهت بررسی اولیای عزیز به منزل ارسال میگردد.

گزارش تصویری