توزیع کتب طرح پرلز  و تیمز

توزیع کتب پرلز و تیمز (طرح سواد خواندن)

توزیع کتب مهر ماه پرلز و تیمز (طرح سواد خواندن) از امروز دوشنبه ۹۸/۰۷/۰۸ در بین دانش آموزان آغاز شد. 

دانش آموزان یک ماه فرصت دارند با مطالعه ی دقیق کتاب در هر زمان و هر مکان اطلاعات لازم راکسب و در پایان ماه در سنجش شرکت نمایند.

به امید ارتقای سطح سواد خواندن همه ی دانش آموزان ایران عزیز

گزارش تصویری