تعطیلی مدارس یکشنبه ۹۸/۹/۱۰

آلودگی شدید هوا و تعطیلی مدارس ۱۰ آذر 

مدارس تمامی  مقاطع تحصیلی استان تهران به جز سه شهر فیروزکوه، دماوند و پردیس روز یکشنبه 10 آذر نیز به دلیل تداوم آلودگی هوا تعطیل شد.

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی فردا دایر است