اطلاعیه برگزاری آزمون  آنلاین  شماره 3

آزمون آنلاین شماره 3 

 

اولیای عزیز دقت نمایید:

روز جمعه مورخ ۹۸/۹/۲۲ آزمون آنلاین برگزار می گردد.
شرکت تمامی دانش آموزان الزامی می باشد.