بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از دبستان حضرت رقیه (س)

بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از کلاس های دبستان 

گزارش تصویری