تسلیت سقوط هواپیما و تسلیت ایران

درگذشت جمعی از هموطنانمان

در سانحه هوایی را به خانواده این عزیزان

تسلیت عرض میکنیم

و از درگاه خدواند متعال برای آنها مغفرت

و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم