مروری بر  آموزش های سال گذشته

معلمان فرهیخته  و دانش آموزان فعال و کوشای حضرت رقیه ( س ) هر روز در کلاس های مجازی 

گزارش تصویری