ضدعفونی روزانه کلیه ی کلاس ها و راهروها

ضدعفونی کامل  کلیه ی کلاس ها و راهروهای دبستان حضرت رقیه (س) 

گزارش تصویری