تلاش همکاران عزیز در برپایی کلاس های مجازی

هدف اصلی تحصیل دانش آموزان در دوران کرونا  و آموزش به صورت آنلاین  فقط یادگیری دروس نیست، بلکه هدف این است که دانش آموز  در محیط و شرایط جدیدی  ورود کرده تا به کمک آموزگاران و خانواده خود ، روند آموزش برایش به شیوه مناسب شکل بگیرد.

گزارش تصویری