روز جهانی کودک مبارک

دنیای کودکانه، صمیمی ترین دنیایی است که هر لحظه بارها آرزو می کنیم تا کاش می شد یک بار دیگر به این دنیای کودکانه قدم بگذاریم!

دبستان و پیش دبستان حضرت رقیه (س) روز کودک را به تمامی کودکان جهان تبریک می گوید 

کودکان دارای احساسات لطیفی می باشند، این احساسات نیاز به توجه از طرف بزرگترها دارد توجهی که به کودک اثبات کند که وجودش برای اطرافیانش اهمیت دارد، آنها آسیب پذیرترین گروه در هر جامعه ای میباشند و نباید از نیازهای آنها به سادگی عبور کرد. کودکان زیباترین عشق ها و احساس ها را خلق می کنند تا جایی که شاعر بزرگ ایرانی پروین اعتصامی هم خود را در این احساسات سهیم کرده است چراکه گفتار خود را از طریق اشعارش با کودکان بیان کرده به طوری که در کتابهای فارسی مدارس همواره اشعاری از او به چشم می خورد.
روزی که برای تجلیل و گرامیداشت کودکان به رسمیت معرفی شده روز جهانی کودک نام دارد که در کشورهای بسیاری با تاریخ های مختلف جشن گرفته می شود که در ایران مصادف با 16 مهر می باشد و به این مناسبت یک هفته را اختصاص به هفته ملی کودکان می دهند. این روز بزرگ انگیزه ای برای توجه و اهمیت به حقوق کودکان محسوب می شود.

گزارش تصویری