نظرات شما عزیزان درباره ی ما

 مامان صدف جون دانش آموز کلاس سوم صبا 

 

 مامان نورا جون دانش آموز کلاس اول پوران 

 

 مامان آوید جون دانش آموز کلاس اول رخشان 

 

 

 مامان رستا جون دانش آموز کلاس اول پوران

 

پدر باران جون دانش آموز کلاس ششم آذر

 

 مامان کیمیا جون دانش آموز کلاس  ششم آذر 

 مامان آرینا جون دانش آموز کلاس اول  رخشان 

 

 مامان آیسا جون دانش آموز کلاس  پیش دبستان دنیا 

 

 

 پدر ملودی جون دانش آموز کلاس  سوم صبا