کلاس های اسکای روم
کلاس های اسکای روم

باسلام

دانش آموزان عزیز دبستان و پیش دبستان حضرت رقیه (س) لینک کلاس مجازی در محیط آموزش مجازی SKY ROOM به تفکیک کلاس خدمتتان ارائه می گردد.

 

کلاس پیش دبستان دنیا 

https://www.skyroom.online/ch/hazrat_roghaye1/pishedonya

کلاس اول رخشان 

https://www.skyroom.online/ch/hazrat_roghaye1/avalrakhshan

کلاس اول پوران 

https://www.skyroom.online/ch/hazrat_roghaye1/avalepooran

کلاس دوم توران 

https://www.skyroom.online/ch/hazrat_roghaye1/dovomturan

کلاس سوم صبا 

https://www.skyroom.online/ch/hazrat_roghaye1/sevomsaba

کلاس چهارم نسرین 

https://www.skyroom.online/ch/hazrat_roghaye1/chaharomnasrin

کلاس پنجم پروانه 

https://www.skyroom.online/ch/hazrat_roghaye1/panjomparvane

کلاس ششم آذر 

https://www.skyroom.online/ch/hazrat_roghaye1/sheshomazar