اهدای کتاب اهدای دانایی ست

در گوشه کنار این سرزمین کودکان و نوجوانانی می باشند که به علت محرومیت های مختلف به  امکانات آموزشی دسترسی ندارند.

سلام

در گوشه کنار این سرزمین کودکان و نوجوانانی می باشند که به علت محرومیت های مختلف به  امکانات آموزشی دسترسی ندارند.

از شما خواهشمند هستیم چنانچه به کتب درسی امسال نیاز ندارید آن را به دیگر فرزندان این مرز و بوم اهدا نمایید .

چنانچه تمایل دارید در این امر خیر سهیم شوید کافی است کتاب های خود را به دبستان تحویل دهید تا  ترتیب جمع آوری و ارسال این کتب  به مناطق محروم داده شود .

از شما که لطف و مهربانی خویش را با فرزندان برومند این سرزمین تقسیم میکنید سپاسگزار هستیم .

دبستان و‌ پیش دبستان حضرت رقیه (س)