روز معلم

 

روز پاسداشت معلم در 12 اردیبهشت مصادف با روز اعلام ترور «مرتضی مطهری» استاد فلسفه و نظریه پرداز نظام جمهوری اسلامی در 12 اردیبهشت 1358 است

روز معلم در سال 1401 برابر با روز دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 شمسی و 1 شوال 1443 قمری و 2 می 2022 میلادی  می باشد