روز ملی خلیج فارس مبارک

در ایران روز 10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس نام گذاری شده که سالروز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز و خلیج فارس است.


روز ملی خلیج فارس مبارک