زمان برگزاری آزمون مدارس استعداد های درخشان

قابل توجه دانش آموزان متقاضی شرکت در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان
اعلام زمان برگزاری آزمون ورودی پایه هفتم و آزمون تکمیل ظرفیت پایه دهم
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، به اطلاع دانش آموزان و والدین می رساند، نظر به اینکه ثبت نام آزمون ورودی مدارس سمپاد از ۱۵ تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ انجام شد؛ آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان راس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱ و آزمون تکمیل ظرفیت پایه دهم این مدارس، راس ساعت ۹ صبح روز جمعه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲ برگزار می شود.